Disclaimer

Op alle foto's en tekst op deze website en bijbehorende subsites en vormgeving daarvan, berust copyright. 

Deze zijn beschermd door o.a. de auteurswet. Niets daarvan mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd, gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, Naline Schol.

Bij gebruik is, nadat hier toestemming toe verleend is naamsvermelding van de rechthebbende (model en fotograaf) verplicht.